pojdite na stran
pojdite na podstran
pojdite na glavno podstran
Nahajate se tukaj: 

Letni podatki

Podatki CAFT, pridobljeni vsakih pet let, predstavljajo bistveni element zbiranja podatkov o čezalpskem tovornem prometu. Bremena, povezana s tem delom, ne dovoljujejo pogostejših ponovitev raziskave. Kljub temu pa je nekatere informacije pomembno pridobivati pogosteje, vsaj enkrat letno.
Tako predstavlja letno zbiranje podatkov "Alpinfo" drugi steber zbiranja podatkov o čezalpskem prometu. Te podatke najprej objavi švicarski Zvezni urad za promet (Bundesamt für Verkehr) in dodatno temeljijo tudi na podatkih francoskega (Ministère de l'Écologie, de Développement et de l'Aménagement durables) in avstrijskega (Bundesministerium für Verkehr. Innovation und Technologie) ministrstva za promet.
Na voljo so informacije glede celotnega cestnega in železniškega prometa, vključno z oceno tranzitnega prometa, za vse alpske prehode. Podatki za železniški promet so razdeljeni na konvencionalni prevoz v vagonih, kombinirani prevoz brez spremstva in oprtni prevoz. Na cesti se upošteva število tovornjakov in količina prevoženih ton, na železnici pa samo tone.
Opredelitev ton je enaka tisti, ki se uporablja za CAFT, in sicer kot "neto-neto tone", upoštevajoč samo maso blaga. Mase zabojnikov ali tovornjakov, ki uporabljajo oprtni prevoz, so izvzete.
Železniški podatki so pridobljeni iz železniških podjetij in/ali podjetij železniškega omrežja. Cestni podatki temeljijo v glavnem na cestninskih statistikah, švicarskem sistemu "LSVA" ali samodejnem štetju prometa. Ti podatkovni viri prikazujejo samo število tovornjakov, ne pa števila ton. Tako je treba število ton izračunati s pomočjo tovornih faktorjev, izpeljanih iz zadnje raziskave CAFT. Spremembe v številu tovornjakov se lahko preverjajo s pomočjo razslojenih cestninskih podatkov. V Švici se uporabljajo tudi samodejne tehtnice za namen prilagoditve tovornih faktorjev v obdobju med leti raziskav.
Spodaj lahko najdete različne izvlečke in diagrame, ki temeljijo na teh podatkih o časovnih vrstah. Prav tako lahko prenesete celoten podatkovni niz za posamezno analizo.
V nekaterih primerih so v teh časovnih vrstah potrebne tudi spremembe za nazaj, če so na voljo nove informacije. Tukaj predstavljeni podatki so usmerjeni v upoštevanje teh sprememb. Tako obstajajo razlike glede na začetne (starejše) podatke, objavljene na spletni strani "Alpinfo".


> PROVEZAVA na Alpinfo

copyright by BMVIT
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Nemčija) Ministère de l'Écologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire (Francia) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Italija) Bundesminsiterium für Innovation, Verkehr und Technologie (Avstrija) Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Švica) Ministrstvo za promet (Slovenije) Directorate General Energy and Transport