pojdite na stran
pojdite na podstran
pojdite na glavno podstran
Nahajate se tukaj: 

Varnost v predorih

Tunnel 03
(c) De Stijl - Immagine e Comunicazione, Italija

Zaključki delovne skupine „Varnost v cestnih predorih“:

Delovna skupina „Varnost v alpskih predorih“ je končala z obsežnim delom na temo cestni predori. Rezultati delovne skupine predstavljajo pomembno predhodno delo za evropsko direktivo 2004/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o minimalnih varnostnih zahtevah za predore v vseevropskem cestnem omrežju. Na osnovi izkušenj in internega usklajevanja alpskih držav je bil mogoč hiter sprejem direktive na evropski ravni. Uveljavljanje in izvajanje direktive, ki jo namerava sprejeti v svojo nacionalno zakonodajo tudi Švica, predstavlja pomembno fazo v izboljševanju prometne varnosti v cestnih predorih. Strnjeno poročilo o uveljavljanju direktive in njenem izvajanju v alpskih predorih se sistematično predloži na vsaki ministrski konferenci. V tem poročilu bodo opisani tudi po potrebi na novo ustanovljeni instrumenti za poenoteno upravljanje varnosti v čezalpskih cestnih predorih.

 

Povezava:

>> Directiva 2004/54/EC

copyright by BMVIT
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Nemčija) Ministère de l'Écologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire (Francia) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Italija) Bundesminsiterium für Innovation, Verkehr und Technologie (Avstrija) Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Švica) Ministrstvo za promet (Slovenije) Directorate General Energy and Transport